Europagarten

Met steun van Leader en Interreg-fondsen werden in 2000, 2004 en 2007 tuinfeesten georganiseerd in de regio van het Ons Natuurpark, waarvoor op verschillende plaatsen kleine kunstenaarstuinen werden aangelegd. Deze tuinen zijn gepland in nauwe samenwerking met de gemeenten en worden ook door hen onderhouden. De tuinen laten verschillende ideeën zien voor de inrichting van de openbare ruimte. Zo is in het kader van dit project een groot deel van de tuinen in het park van Troisvierges aangelegd.

Europagarten - Info+
Europagarten - Info+
Europagarten - Info+
Europagarten - Info+
Europagarten - Info+
Europagarten - Info+