Zerläichendag Mass a Prozessioun zu Kirchen

Sonntag, 3. Juni 2018
Zerläichendag Mass a Prozessioun zu Kirchen