Ëlwenter Krautmaart

Samstag, 27. April 2019

Ëlwenter Krautmaart. De Gaart an Heem organiséiert di 20ten Oplo vum Ëlwenter Krautmaart e Samsdeg, 27. Abrëll 2019 ab 8:00.

Händler aus de Beräicher Gaardebau, Frëschwueren an Handaarbichten stellen hir Wueren aus.

Nei derbäi ass dëst Joer e Floumaart.

Op de Mëttig gëtt et Ferkel vum Spiess.

Krautmaart

Ëlwenter Krautmaart